Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Phú Yên
 • Dạy hát “Ba em là bộ đội hải quân”
  | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Phát triển ngôn ngữ- Dạy Bé đọc thơ "Che mưa cho bạn"
  | 166 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Vẽ phương tiện giao thông bé thích
  | 100 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bé gấp và dán máy bay
  | 108 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bé khám phá khoa học về động vật
  | 97 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bé khám phá Quá trình lớn lên của con vịt
  | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bé khám phá thuyền buồm
  | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bé khám phá một số loại quả.
  | 110 lượt tải | 1 file đính kèm