Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Phú Yên
 • Dạy hát “Ba em là bộ đội hải quân”
  | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GA Phát triển ngôn ngữ- Dạy Bé đọc thơ "Che mưa cho bạn"
  | 218 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Vẽ phương tiện giao thông bé thích
  | 158 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bé gấp và dán máy bay
  | 157 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bé khám phá khoa học về động vật
  | 149 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bé khám phá Quá trình lớn lên của con vịt
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bé khám phá thuyền buồm
  | 422 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bé khám phá một số loại quả.
  | 189 lượt tải | 1 file đính kèm